• Info
  • Downloads

Waterzuivering van 2 tot 8 IE, actief slib

Verkrijgbaar in 2 tot 5 IE en van 5 tot 8 IE.

Bestaande uit een monoblok van 3 tanks.

Er kunnen meerdere systemen parallel  gekoppeld worden.

Voordelen van het systeem:

· Volledig kunststof, corrosievaster dan beton, geen betonrot en geen barsten (levensduur meer dan 50 jaar)

· Plaatsing in gewoon zand (indien er geen grondwater aanwezig is)

· Eenvoudig af te regelen systeem

· Lichtgewicht, dus makkelijk en goedkoop te plaatsen

· Standaard ingebouwde slibretour

· Keuze uit twee kant– en klare Monoblok, modellen voor gezinnen tot 5 en tot 8 personen (5/3 en 8/3)

· Goedkoopste in onderhoud

· Lage slibafzetting, hoog zuiveringsrendement

· Pomp met zeer laag elektrisch verbruik  (+/-100 Kw/jaar/inwoner voor de 5/3 en +/-80 Kw/jaar/inwoner voor de 8/3)

· Onderhoudsvriendelijk: geen losse onderdelen die moeten worden gereinigd of die de werking kunnen blokkeren

· Geen activatoren nodig bij opstart en tijdens gebruik

 

Specifications

Dit Boralit systeem bestaat standaard uit 3 tanks die als monoblok geleverd worden. Namelijk een voorbezinker (primaire sedimentatie), een beluchtingsbekken en een nabezinker (secundaire sedimentatie). Allen gemaakt in hoogwaardig PE, een materiaal dat meerdere voordelen biedt.

WERKING VAN EEN ACTIEF SLIBSYSTEEM

De kleinschalige waterzuiveringen van Boralit werken volgens een actief slibsysteem systeem. De eerste tank(s) is een voorbezinker en werkt als een septische put. De tank in het midden wordt intensief belucht. Hierin bevindt er zich een mengsel van afvalwater en biomassa. Deze biomassa ontwikkelt zich in het afvalwater, in de vorm van slibvlokken groepjes micro-organismen.

Bij de waterzuiveringsinstallatie van Boralit staat de beluchting zowel in voor de zuurstofvoorziening als voor het mengen van de reactorinhoud. Door continu te beluchten komen er aerobe bacteriën in de installatie.

De scheiding tussen het gezuiverde water en het actief slib vindt plaats in de nabezinker. Hierbij wordt een deel teruggeleid naar het beluchtingbekken (middelste tank). Dit gebeurt onder de vorm van slibretour. Hierdoor neemt het zuiveringsproces  aanzienlijk toe . Af en toe moet het slib uit het systeem worden weggehaald, zodat het slibgehalte in de beluchtingstank op het gewenste niveau wordt gehouden.

 

De Opur Supercompact is ontwikkeld volgens het alom bekende actief slib systeem (zoals de meeste openbare waterzuiveringsinstallaties). De Opur Supercompact bestaat uit 3 tanks die reeds in de fabriek aan elkaar worden gekoppeld (monobloc).  De waterzuivering bestaat uit een voorbezinker (1), een beluchtingstank (2) en een nabezinker (3), die ondergronds moeten worden geplaatst.

 

De voorbezinker:

In deze tank worden de vaste delen (papier, fecaliën, … ) uit het afvalwater “vloeibaar” gemaakt.  Tevens dient deze tank om “schokken” op te vangen bij accidenteel lozen van kleine hoeveelheden van schadelijke producten (zoals bijvoorbeeld bleekwater). De biologische omzettingen in deze tank gebeuren anaëroob (zonder zuurstof).

 

De beluchtingstank:

Deze tank ontvangt water uit de voorbezinker. In deze tank wordt door een pomp continu lucht ingebracht via een beluchtingsschijf. De ingebrachte zuurstof zorgt ervoor dat aërobe bacteriën (= hebben zuurstof nodig) in deze tank kunnen groeien en zeer snel het afvalwater kunnen afbreken. De continue bellenstroom zorgt ook voor een goede vermenging van het te zuiveren afvalwater met de bacteriën. De luchtbellenstroom die door de beluchtingsschijf wordt opgewekt, zorgt er ook voor dat het aangevoerde afvalwater niet geloosd kan worden zonder zuivering.

Tevens creëren we hier een bufferzone om piekbelastingen af te vlakken.

 

De nabezinker (of decantor):

Via de overloop van de beluchtingstank komt het behandelde water in de nabezinker

en wordt het gezuiverde, heldere water afgevoerd. Een slibrecuperatiesysteem zorgt ervoor  dat de afgescheiden bacteriën teruggevoerd worden naar de beluchtingstank. Dit systeem zorgt er tevens voor dat onregelmatige afvalwatertoevoer of korte onderbrekingen van aanvoer van afvalwater (bv.: tijdens de vakantieperiode) vlot kunnen worden opgevangen zonder dat dit de lozingsresultaten nadelig beïnvloedt.

 

Uitvoeringen:

Ze zijn beschikbaar in 2-5 IE en 5-8 IE.

Bestaande uit een monoblok van 3 tanks.

Er kunnen meerdere systemen parallel  gekoppeld worden.

Certificatie:

CE: volgens EN 12566-3+A2 2013 

Tabel

Model
Lengte
Hoogte
Breedte
Mangat
Hoogte in
Hoogte uit
Diam in/uit
Gewicht
Supercompact 5/3
3.540
1.910
1.180
600
1.205
1.150
110
235
Supercompact 8/3
3.870
2.250
1.290
600
1.445
1.400
110
265